Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξομοίωση αποφοίτων ΕΠΑΘ και ΠΑ_1/07/2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγής σε πρόγραμμα εξομοίωσης αποφοίτων (ΕΠΑΘ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή σε πρόγραμμα εξομοίωσης αποφοίτων Παιδαγωγικών Ακαδημιών