Όνομα/Name: I. Ευθυμίου Αγγελική / Efthymiou Angeliki
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ/ PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Γλωσσολογία:Λεξικολογία, Μορφολογία/ ΦΕΚ 1200/18.10.2018 τ. Γ'
Τηλέφωνο/Phone: +30 25510 30100 εσ. 77100

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
2Υ3 2Υ3 Βασικές Έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης Αίθουσα Καραθεοδωρή Δευτέρα 11.00-13.30 5
4Ε26 4Ε26 Γαλλικά II Αίθουσα 4 Δευτέρα 8:30-11:00 5
2Ε19 2Ε19 Ξένη Γλώσσα – Γλώσσα Ειδικότητας ΙI (Γαλλικά) Αίθουσα 4 Δευτέρα 8:30-11:00 5
1Ε11 1Ε11 Γαλλικά Ξένη Γλώσσα I Αίθουσα 3α ξένων γλωσσών Τετάρτη 11.00-13.30 5
8Ε9 8Ε9 Γλώσσα: μορφή, σημασία και γλωσσική διδασκαλία
2Υ9 Γραμματική Περιγραφή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή Δευτέρα 11:00-13:30 5
5Ε20 Λεξιλόγιο: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Αίθουσα 9 Τρίτη 14:00-16:00
7ΕΑ4 7ΕΑ4 Λεξιλόγιο: περιγραφή και ανάλυση Αίθουσα 9 Τρίτη 14:00-16:30 5