Όνομα/Name: Αναστασία Φιλιππουπολίτη Φιλιππουπολίτη
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
3Ε15 3Ε15 Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική Αίθουσα 7 Τρίτη 16:30-19:00 5
8Ε25 Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις σε Παιδικά Μουσεία και Μουσεία Επιστημών 5 Κανένα