Όνομα/Name: Φουτσιτζή Αρχοντία / Foutsitzi Archontia
Τίτλος/Title: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τμήμα/Department: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
3Ε6 3Ε6 Ανάλυση Διδασκαλίας
5Ε17 5Ε17 Εκπαιδευτικά εργαλεία: εικόνες, σκίτσα, χάρτες
2Ε17 2Ε17 Η επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία
3Ε5 3Ε5 Μέσα Διδασκαλία (εργαστήριο)