Όνομα/Name: Κλώθου Άννα / Klothou Anna
Τίτλος/Title: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τμήμα/Department: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
8Ε11 8Ε11 Αξιολόγηση και Μαθηματική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Αξιοποίηση στην Τάξη 4 Πέμπτη 16:30-19:00 5
1Ε15 1Ε15 Επίλυση Προβλήματος στα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου Αίθουσα 4 5 Κανένα
3Ε26 3Ε26 Μάθηση και διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών με ψηφιακές τεχνολογίες