Όνομα/Name: Ζουπίδης Αναστάσιος / Zoupidis Anastasios
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/ Assistant Professor
Τμήμα/Department: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/
Ειδικότητα/Specialties: Φυσική και η Διδακτική της / Physics teaching and learning/851/11.06.2020, Τεύχος Γ’
Τηλέφωνο/Phone: +30 2551030017, εσ. 77017

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο ΑναστάσιοςΖουπίδης είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής, και διδακτορικού διπλώματος στη Διδακτική της Φυσικής.Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση καινοτόμων Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ), τόσο για την τυπική όσο και για την μη τυπική εκπαίδευση. Αυτές οι ΔΜΑαναπτύσσονται στο πλαίσιο του εποικοδομητισμού, στοχεύοντας στη μάθηση μέσω διερεύνησης (π.χ. έλεγχος μεταβλητών, μοντέλα και μοντελοποίηση, κ.ά.). Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
4E28 4E28 Διερευνητικά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Φυσική Αίθουσα 4 Δευτέρα 16:30-19:00 5
3Y4 3Y4 Έννοιες Φυσικής στην Εκπαίδευση Προκάτ Τρίτη 16.30-19 5
6Ε15 6Ε15 Πειράματα Φυσικής Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών &Αίθουσα 4 Τετάρτη 11:00-13:30 5
6Ε12 6Ε12 Πειραματική διδασκαλία Φυσικής Αίθουσα 4 Τρίτη 14:00-16:30