Όνομα/Name: Βενετίδης Γεώργιος / Venetidis Georgios
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
3Y4 3Y4 Έννοιες Φυσικής στην Εκπαίδευση Αιθ. Καραθεοδωρή Τετάρτη 16.30-19.00 5
6Ε00 6Ε00 Πληροφορική-Προγραμματισμός 5 Κανένα