Όνομα/Name: Μαρία Αμάρι
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
4Ε25 4Ε25 Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς II Αμφιθέατρο Δευτέρα 14.00-16.30 5
3Ε23 3Ε23 Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι Αμφιθέατρο Παρασκευή 14:00-16:30 5