Όνομα/Name: vi. Μακρής Νίκος / Makris Nikos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: «Γνωστική Ψυχολογία»
Τηλέφωνο/Phone: 25510 30008 εσωτ. 77008
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο, Ειδίκευση στην Ψυχολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
1Υ3 1Υ3 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 5
2Y1 2Y1 Γνωστική Ψυχολογία
7ΕΒ1 7ΕΒ1 Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 5
4Ε4 4Ε4 Ψυχολογία Κινήτρων – Εφαρμογές στην Εκπαίδευση 5 Κανένα