Όνομα/Name: XIX. Παπαδόπουλος Σίμος / Papadopoulos Simos
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ ASSISTANT PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Παιδαγωγική του Θεάτρου/ ΦΕΚ 289/6.03.2019 τ. Γ'
Τηλέφωνο/Phone: +30 25510 30014, εσ. 77014
Ιστοσελίδα: http://simospapadopoulos.com/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
1Ε14 1Ε14 Θεατρική Εμψύχωση, Προσωπική Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση της Ομάδας Δευτέρα 5
6E10 6E10 Θέατρο για Παιδιά και Νέους: Δραματικό Κείμενο και Θεατρική Παράσταση 5 Κανένα
Ε205 3Ε7 Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου 3 5