Όνομα/Name: Μπουμπόναρη Θεοδώρα / Boumponari Theodora
Τίτλος/Title: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τμήμα/Department: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
7Ε2 7Ε2 Έννοιες Βιολογίας στο Δημοτικό Σχολείο
4Ε12 4Ε12 Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας