Όνομα/Name: I. Σακονίδης Χαράλαμπος / Sakonidis Charalampos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Διδακτική των Μαθηματικών/ ΦΕΚ 909/31.08.2012, τ.Γ'
Τηλέφωνο/Phone: +30 25510 30035 εσ. 77035
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~xsakonid/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
4Ε25 4Ε25 Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς II Αίθουσα 9 Τρίτη (1ο) και Τετάρτη (2ο) 8:30-11:00 5
6Ε31 6Ε31 Αριθμητικός και γεωμετρικός λογισμός στο δημοτικό σχολείο
5Υ5 5Υ5 Διδακτική των Μαθηματικών Αίθουσα Καραθεοδωρή Τετάρτη 19:00-21:00
7ΕΓ1 7ΕΓ1 Κοινωνικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης Αίθουσα 9 Τετάρτη 09:00-11:00 5
2Y4 2Y4 Μαθηματικά Αμφιθέατρο Πέμπτη 14:00-16:30 5
4Υ5 4Υ5 Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας Αίθουσα Καραθεοδωρή Τετάρτη 19:00-21:30