Όνομα/Name: XII. Σακονίδης Χαράλαμπος / Sakonidis Charalampos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Διδακτική των Μαθηματικών/ ΦΕΚ 909/31.08.2012, τ.Γ'
Τηλέφωνο/Phone: +30 25510 30035 εσ. 77035
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~xsakonid/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
6Ε31 6Ε31 Αριθμητικός και γεωμετρικός λογισμός στο δημοτικό σχολείο
5Υ5 5Υ5 Διδακτική των Μαθηματικών Αίθουσα Καραθεοδωρή Τετάρτη 19:00-21:00
7ΕΓ1 7ΕΓ1 Κοινωνικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης Αίθουσα 9 Τετάρτη 09:00-11:00 5
4Υ5 4Υ5 Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας