Θεωρία, ιστορία και διδακτική της Μουσικής Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1) διακρίνουν τις έννοιες μουσική αγωγή και μουσική εκπαίδευση –MA1

2)συγκρίνουν τα βασικά σημεία μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων και θεωριών-MA3

3) διακρίνουν τις έννοιες ενεργητική μουσική ακρόαση και δημιουργικές μουσικές διεργασίες-MA1

4)σχεδιάσουν και εκτελέσουν πορείες μουσικών διδασκαλιών-ΜΑ6

5) δημιουργήσουν αυτοσχέδια μουσικά παιχνίδια, να κατασκευάσουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα και να τα χρησιμοποιήσουν-ΜΑ5

6)εκτελέσουν οργανική συνοδεία παραμυθιού, ποιήματος, λογοτεχνικού κειμένου-ΜΑ4

7)συνθέσουν δικές τους μελωδίες και να αυτοσχεδιάσουν-ΜΑ6

8)αναπτύξουν την ικανότητα καλής μουσικής ανάγνωσης και γραφής –ΜΑ3

9)σχεδιάσουν πορείες διδασκαλιών παιδικών τραγουδιών και μουσικών εννοιών και δομών-ΜΑ5

10) αποδίδουν σωστά και με καλής ποιότητας φωνή ένα παιδικό τραγούδι-ΜΑ3

11)συνοδεύουν ρυθμικά και μελωδικά (ενίοτε) με απλά κρουστά όργανα ένα παιδικό τραγούδι-MA4

12)είναι ικανοί να διδάξουν (με διάφορους τρόπους) ένα παιδικό τραγούδι-MA4

13)διακρίνουν βασικά στοιχεία θεωρίας και ιστορίας της μουσικής-ΜΑ4

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-Λήψη αποφάσεων

-Αυτόνομη εργασία

-Ομαδική εργασία

-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

-Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής Ι

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή 1

2.       Εισαγωγή 2

3.       Εισαγωγή 3

4.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

5.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

6.        Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

7.       Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

8.       Βασικά στοιχεία θεωρίας της μουσικής

9.       Βασικά στοιχεία μορφολογίας της μουσικής

10.    Βασικά στοιχεία οργανογνωσίας και ακουστικής

11.    Εκμάθηση παιδικών τραγουδιών (ελληνικών και μη) με χρήση κυρίως μελωδικών κρουστών οργάνων, αυλού, οργάνων ρυθμού, συνοδεία πιάνου.

12.    Τρόποι διδασκαλίας των παιδικών τραγουδιών σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

13.    Υποδειγματικές διδασκαλίες στην τάξη και σε DVD. Άλλες δημιουργικές μουσικές διεργασίες και διαθεματικές δραστηριότητες.

Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής ΙΙ

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

2.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

3.       Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων (σείστρα, μαράκες, τύμπανα, καμπανούλες, κιθάρες, αυλούς, σάλπιγγες, ντέφι, ταμπουρίνο κ.α.) με απλά υλικά (πλαστικά μπουκάλια, χάρτινα κουτιά, γλάστρες, λάστιχα, μπαλόνια, καλάμια, σπόρους και καρπούς, χρωματιστά χαρτιά και χαρτόνια κ.α.).

4.       Συνοδεία παιδικών τραγουδιών με τα παραπάνω αυτοσχέδια μουσικά όργανα.

5.       Προβολή και ακρόαση διαφορετικών οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων παιδικών και μη.

6.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

7.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

8.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

9.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

10.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

11.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

12.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

13.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 3
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Εκπόνηση project ομαδικού 2
Δημιουργία φακέλου υλικού 2
Συγγραφή εργασίας 3
Καλλιτεχνική δημιουργία 10
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

 

Μέθοδοι αξιολόγησης βαρύτητα %):

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 10%

·         Γραπτή εργασία 20%

·         Προφορική εξέταση 40%

·         Καλλιτεχνική ερμηνεία 30%

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

·         Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 20%

·         Επαρκής φωνητική και ενόργανη εκτέλεση 50%

·         Κατάλληλη χρήση ορολογίας 20%

·         Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών και κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

 -Κοψαλίδου, Ευαγγελία (2014),Αναπλάθοντας την «όπερα» το Παιδί  και τα Μάγια του M. Ravel μέσα από δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες, Αθήνα, Fagottobooks.

Joseph Machlis, Kristine Forney (1996), Η απόλαυση της μουσικής, Αθήνα, fagottobooks

Πρόσθετη βιβλιογραφία: https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/

 

Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Αγωγής
ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά  για Ειδικούς σκοπούς Ι (Υποχρεωτικό κατ’επιλογή)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα.

Απαιτείται καλή γνώση γραμματικών και συντακτικών δομών σε επίπεδο B2-C1.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Αγγλική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/EDU112/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

 

Γενικός και τελικός στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν ξενόγλωσσα κείμενα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους αλλά και να συνθέτουν κείμενα ακαδημαϊκού λόγου. Ακόμη, στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις δεξιότητες εκείνες που θα τους/τις επιτρέψουν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας, όπως παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και συμμετοχή με ανακοινώσεις.

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1)Αναγνωρίσουν γλωσσικές δομές και ορολογία σχετικά με τις Επιστήμες Αγωγής και να   αναπτύξουν προφορικό λόγο για ποικίλα θέματα πάνω στις Επιστήμες της Αγωγής.(ΜΑ1))

2)Αναπτύξουν πλήρως τις γνώσεις εύρεσης ειδικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και να γνωρίσουν τις δυνατότητες σύγχρονης τεχνολογίας που θα μπορούν να τις αξιοποιούν αποτελεσματικά.(ΜΑ9)

3)Αντιληφθούν και να κατανοήσουν ειδικό οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, ομιλιών και σεμιναρίων στην Αγγλική Γλώσσα με θέματα σχετικά με την Επιστήμη τους.(ΜΑ11)

4)Συνθέσουν σύντομα κείμενα γραπτού ακαδημαϊκού λόγου στις Επιστήμες της Αγωγής αλλά και να διακρίνουν και να αξιολογήσουν το διαφορετικό ύφος ανάμεσα σε ακαδημαϊκά κείμενα.(ΜΑ6)

5)Σχεδιάζουν ακαδημαϊκές προφορικές παρουσιάσεις και να συμμετέχουν στα Symposium for students of ESP Classes,  μια διαδικασία που θα τους βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με ποικιλία κειμένων πάνω στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και ειδικότερα  σε χώρους εκπαίδευσης .(ΜΑ14)

 

  Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
   
 • Ανάπτυξη τεχνικών στην ανάγνωση εξειδικευμένων αγγλικών κειμένων καθώς και της ικανότητας εύρεσης και άντλησης γενικών και ειδικών πληροφοριών.
 • Απόκτηση εξειδικευμένου λεξιλογίου και ορολογίας στον χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης.
 • Αναγνώριση και χρήση των collocations στον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης, δεξιότητα η οποία κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες στον χώρο του ESAP.(English for Specific and Academic Purposes)
 • Άντληση και σύνθεση μιας ποικιλίας πηγών από internet, βιβλία και journals.
 • Βελτίωση των προφορικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας σε ομαδικές εργασίες και δημιουργία κριτικής σκέψης.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος απαρτίζεται από εξειδικευμένα κείμενα στα Αγγλικά  πάνω στο χώρο της εκπαίδευσης , μέσα από ένα συνδυασμό βιβλίου (Εύδοξος) και διδακτικών σημειώσεων.

Κατά την διάρκεια των δύο εξαμήνων επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών σε διαφορετικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα στο  εξάμηνο παρακολούθησης Αγγλικής Γλώσσας η ύλη που επεξεργάζονται είναι η εξής.

 

Υποχρεωτικό  μάθημα 3ου Εξαμήνου

Περιεχόμενο ανά εβδομάδα –Τίτλοι Κεφαλαίων

1η Εβδομάδα : Historical framework of fairy tales

2η Εβδομάδα: The significance of children’s literature in childhood

3η Εβδομάδα:  Social and emotional aspects of fairy tales

4η Εβδομάδα :  Social reflection of gender in Fairy tales

5η  Εβδομάδα : The power of folk tales

6η  Εβδομάδα: Teach knowledge not mental skills

7η  Εβδομάδα :  Emergent Literacy-1

8η  Εβδομάδα:  Emergent Literacy-2

9η  Εβδομάδα :  Educational systems around the world

10η Εβδομάδα:  Creativity in education-1

11η Εβδομάδα:  Creativity in education-2

12η Εβδομάδα:  What true education should do-1

13η Εβδομάδα:  What true education should do-2

 

 

Επιλογές Συγγραμμάτων

Εξάμηνο 1 – Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

 1. Βιβλίο [77119354]: Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary, John Sinclair
 2. Βιβλίο [41960121]: English for Language and Linguistics in Higher Education Studies – Course Book with audio CDs, Anthony Manning
 3. Βιβλίο [86195078]: On Screen C2 – Student’s Pack (with Digibooks App), Jenny Dooley

 

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης αλλά ταυτόχρονα και εξ’ αποστάσεως, καθώς υπάρχει φόρτος εργασίας που ολοκληρώνεται σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές παίρνουν feedback κάθε εβδομάδα για την εξέλιξη της δουλειάς τους.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email, παρακολούθηση video.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια  
Εργαστηριακή άσκηση  
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Φροντιστήριο  
Πρακτική  
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης  
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 10
Αυτοτελής Μελέτη 10
…………  
……………  
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

62,5
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συμπερασματική
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

Γραπτή τελική εξέταση (50%)(Περιλαμβάνει:  ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κενά συμπλήρωσης.)

Εργασία 50% :    α. Παρουσίαση Ομαδικής ή Ατομικής Εργασίας (30%)   β. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών (20%)

Κριτήρια αξιολόγησης  Εργασίας(βαρύτητα %)

 

 • Περιεχόμενο: Ακρίβεια και πληρότητα. Εργασίας(ατομικής ή ομαδικής)(50%)

 

 • Κριτική σκέψη – Αξιολόγηση: ερμηνεία του θέματος, κατάλληλη χρήση ακαδημαϊκής γλώσσας επιχειρηματολογία, συνθετική και αναλυτική προσέγγιση (20%)

 

 • Δομή: Οργάνωση / δομή/συνοχή εργασίας(10%)

 

 • Γλώσσα / έκφραση/σαφήνεια (προφορικός ή γραπτός λόγος). (10%)

 

 • Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, κατάλληλη χρήση, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (για εργασίες) (10%)

 

Εικαστική Αγωγή Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
           ΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

 1. Να αξιοποιούν εικαστικούς όρους και κριτήρια, για να επιλέγουν τα κατάλληλα εικαστικά εποπτικά μέσα (χρώματα, εικόνες, πίνακες, σχέδια) για την επαφή των παιδιών με τον φυσικό κόσμο, τη γλώσσα και τα δικά τους συναισθήματα. (Μ4,Μ5, Μ6).
 2. Να είναι ικανοί να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν τα φαινόμενα του οπτικού μας πολιτισμού με εικαστικούς όρους, με σκοπό την αξιοποίησή τους με διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα του σχολείου. (ΜΑ4)
 3. Να αναγνωρίζουν την αλφάβητο της εικαστικής γλώσσας και να την χρησιμοποιούν για να συνθέτουν τις δικές τους εικόνες-εικαστικές συνθέσεις, εκφράζοντας τη δημιουργικότητά τους και μεταδίδοντας τα δικά τους μηνύματα στον θεατή. Να είναι ικανοί να αξιολογούν τις συνθέσεις τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (ΜΑ8)
 4. Να κατανοούν ότι η τέχνη και η εικαστική έκφραση είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μέσο απόκτησης και εμπέδωσης της γνώσης στο σχολείο. (ΜΑ5)
 5. Να εφαρμόζουν τεχνικές και να χρησιμοποιούν υλικά και εργαλεία που αφορούν την έκφραση μέσα από τις εικαστικές τέχνες, ώστε να μπορούν να εκφράζουν συναισθήματα και να μεταδίδουν τα δικά τους μηνύματα. Να αξιολογούν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. (ΜΑ8)
 6. Να αξιοποιούν τα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα του Ευρωπαικού πολιτισμού και το έργο σημαντικών αντιπροσώπων τους και να προσδιορίζουν το ρόλο και τη σημασία τους, μέσα στο ίδιο πλαίσιο με την κοινωνία και τον πολιτισμό που τους γέννησαν. (Μ6)
 7. Να χρησιμοποιούν τα έργα τέχνης διαφόρων εποχών και καλλιτεχνικών ρευμάτων για την απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων εκ μέρους των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (μαθηματικά, γλώσσα, μελέτη περιβάλλοντος κτλ.). (διαθεματικότητα).(ΜΑ4)
 8. Να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο μέσα από τη δυνατότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας που τους προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες. (ΜΑ5)
 9. Να κατανοούν την σημασία της έκφρασης των παιδιών μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική, και να την αξιοποιούν μέσα από τις διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες. (Μ6)

Να εφαρμόζουν στο σχολείο γνώσεις και τεχνικές για τη δημιουργία εικαστικών έργων μαζί  με τους μικρούς μαθητές. (ΜΑ7)

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αυτόνομη Εργασία

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και επιδιώκει την απόκτηση έμπρακτων γνώσεων,  πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της εικαστικής διαμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, τα 13 τρίωρα διαμορφώνονται ως εξής:

1.       Eισαγωγή: Επεξεργασία βασικών ερωτημάτων με συζήτηση. Τι είναι τέχνη; Ποιες είναι οι τέχνες; Τι σημαίνει ο όρος «Εικαστικές τέχνες;» Ποιά είναι η αναγκαιότητα της τέχνης στη ζωή μας; Ποιά είναι η σημασία της τέχνης στον Πολιτισμό; Ποιός είναι ο ρόλος της τέχνης στο σχολείο; Ποιός είναι ο σκοπός της διδασκαλίας της Εικαστικής αγωγής- Στόχοι του μαθήματος για το εξάμηνο. Δημιουργικότητα και η σημασία της για τον άνθρωπο. Ποιά είναι τα βασικά μορφικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας εικαστικής σύνθεσης; Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.

2.       Βιωματικό εργαστήριο. Κύκλος γνωριμίας, το εικαστικό παιχνίδι ως μέσο επικοινωνίας και ενίσχυσης της γλωσσικής έκφρασης. Το σχέδιο και η ζωγραφική ως μια συμβολική γλώσσα. Σχολιασμός των ατομικών εικαστικών συνθέσεων και συζήτηση. Σύνδεση των αποτελεσμάτων και δημιουργία μιας ιστορίας με την συμμετοχή της ομάδας.

3.       Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της εικαστικής διαμόρφωσης: Σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, φως, τόνος, διάστημα, υφή, στην επιφάνεια. Σύνθεση. Προβολή λογισμικού από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο, με τον τίτλο: Τα εικαστικά στοιχεία.

4.       Βιωματικό εργαστήριο: Συνθέσεις μόνο με σημεία, με σημεία και γραμμές, με σημεία, γραμμές και σχήματα, ακούγοντας μουσική. Σχολιασμός των έργων.

5.       Παρουσίαση του βιβλίου της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα, Εισαγωγή στα εικαστικά στοιχεία, προβολή με power point. Διευκρινίσεις πάνω στο υλικό των σημειώσεων της διδάσκουσας και συζήτηση.

6.       Παρατήρηση έργων από διάφορες εποχές της τέχνης, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επιλογή μιας εικόνας από το εποπτικό υλικό για ατομική επεξεργασία. Συζήτηση πάνω στα βασικά ερωτήματα προσέγγισης του έργου τέχνης. Σχέδιο και ζωγραφική με αφορμή τα έργα, ακούγοντας μουσική.

7.       Το χρώμα. Τι είναι; Ποια είναι η σημασία του χρώματος στη ζωή μας; Χαρακτηριστικά-ιδιότητες του χρώματος. Οι επτά χρωματικές αντιθέσεις. Ορισμός του όρου: Βασικά και συμπληρωματικά ή παράγωγα, βοηθητικά ή ουδέτερα χρώματα. Ποια είναι; Τι σημαίνει απόχρωση; Τι σημαίνει τόνος; Ο κύκλος με τα δώδεκα χρώματα του Γιοχάννες Ίττεν. Πώς συνδέονται τα χρώματα με τα συναισθήματα; Πώς συνδέονται τα χρώματα με τον Πολιτισμό; Θεραπεύει το χρώμα; Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) με θέμα τα χρώματα, βασικά και συμπληρωματικά. Αναφορά στις σημειώσεις της διδάσκουσας.

8.       (9. 10.) Τρία τρίωρα βιωματικά εργαστήρια με πρακτικές εφαρμογές, δραστηριότητες διδασκαλίας του χρώματος: 1. Μίξεις βασικών χρωμάτων μεταξύ τους με ρευστά χρώματα, παραγωγή πέντε τουλάχιστον αποχρώσεων από κάθε μίξη. Παιχνίδι αντιθέσεων, μίξεις των αποχρώσεων με λευκό. Ελεύθερο θέμα. 2. Μίξεις συμπληρωματικών χρωμάτων, πέντε τουλάχιστον αποχρώσεις σε κάθε μίξη, η σημασία τους στη ζωγραφική. Παιχνίδι αντιθέσεων, μίξεις των αποχρώσεων με λευκό. Ελεύθερο θέμα. 3. Μίξεις μαύρου και άσπρου, παραγωγή πέντε τουλάχιστον τόνων του γκρίζου. Μίξεις των βασικών χρωμάτων με λευκό (πέντε τουλάχιστον τόνοι). Μίξεις των βασικών χρωμάτων με μαύρο, παραγωγή πέντε τουλάχιστον τόνων. Ελεύθερο θέμα.

11.      Ιστορία της τέχνης: Περιήγηση στα κυριότερα Ευρωπαικά καλλιτεχνικά ρεύματα και περιόδους, με έμφαση στον 19ο  και 20ό αιώνα. Σημαντικοί καλλιτέχνες και το έργο τους: Αξιοποίηση των έργων τέχνης για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων του σχολείου (διαθεματικότητα). Προβολή εικόνων με power point.

12.    Προοπτική απεικόνιση του χώρου, δημιουργία της αίσθησης του βάθους. Ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι, σύμφωνα με τις χρυσές τομές. Παράδοση θεμάτων για την εκπόνηση επτά εικαστικών συνθέσεων με τέμπερα, σε μπλοκ μεγέθους Α3, κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. (Φυσικό τοπίο, πορτρέτο, νεκρή φύση, διακοσμητικό μοτίβο, κολάζ, «η ζωή μας σε άσπρο-μαύρο», ελεύθερη σύνθεση). Επεξηγήσεις.

13.    Επανάληψη: Προετοιμασία για τις εξετάσεις, με έμφαση στη σύνθεση, το χρώμα και τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα. Παρουσίαση ενδεικτικών εργασιών των φοιτητών και συζήτηση πάνω στα κριτήρια αξιολόγησης των εικαστικών τους συνθέσεων, με σκοπό την αυτοαξιολόγηση.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Προβολή εικόνων με την χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e- Class

Email

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  
Σεμινάρια 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3
Εργαστηριακή άσκηση 24
Καλλιτεχνική δημιουργία   20,5
   
   
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 1. Εκπόνηση εικαστικών συνθέσεων-πρακτικών εφαρμογών με χρώμα, πάνω σε διάφορες  θεματολογίες (φυσικό τοπίο, πορτρέτο, νεκρή φύση, κολάζ, η ζωή μας σε άσπρο-μαύρο, ελεύθερη γεωμετρική σύνθεση).

2. Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και εικαστικές εφαρμογές (ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι).

3. Παρουσία-συμμετοχή στο μάθημα

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

 1. Στις εικαστικές συνθέσεις-καλλιτεχνικές εργασίες:

Καλλιτεχνική ποιότητα, φαντασία, δημιουργική ενέργεια (Ισορροπημένη σύνθεση, ποιοτική χρήση των μορφικών-πλαστικών  στοιχείων, πρωτότυπο και ολοκληρωμένο θέμα, πλούτος σε αντιθέσεις). (50%)

 1. Στις γραπτές εξετάσεις: Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση της ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (25%)
 2. Παρουσία, συμμετοχή στο μάθημα, θετική συμπεριφορά, συνεργασία, ποιότητα εργαστηριακών εφαρμογών. (25%)
 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Όλγα Κοζάκου-Τσιάρα (1991): Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, Αθήνα: Gutenberg

Σημειώσεις της διδάσκουσας με πλούσια διαθεματική βιβλιογραφία

Άρθρα της διδάσκουσας στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.art22.gr

Φυσική Αγωγή


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 2.5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

 

1)      γνωρίσουν την ιστορία της Φυσικής Αγωγής στο πέρασμα των χρόνων (ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3,ΜΑ4).

2)      γνωρίσουν τα αθλήματα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο (ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4, ΜΑ6, ΜΑ8).

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·         Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση θεμάτων φυσικής αγωγής

·         Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

·         Ανάπτυξη ικανότητας λήψης αποφάσεων

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο συγκεκριμένο μάθημα θα γίνει μια ιστορική αναδρομή της Φυσικής Αγωγής και θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αθλήματα που διδάσκονται στο σχολείο.

1. Ιστορική αναδρομή της Φυσικής Αγωγής.

2  .Η προθέρμανση και η αποθεραπεία.

3.  Η Φυσική Αγωγή στην Α και Β  δημοτικού.

4.  Τα χαρακτηριστικα του εκπαιδευτικού Φ.Α.

5.  Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος στις μικρές ηλικίες.

6.  Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος στις μεγάλες ηλικίες.

7.  Πετοσφαίριση.

8.  Καλαθοσφαίριση.

9.  Κλασικός Αθλητισμός.

10. Κολύμβηση.

11. Ενόργανη γυμναστική.

12. Χειροσφαίριση.

13. Εργασίες και διορθώσεις αυτών.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint, βίντεο

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια  
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 24
Εκπόνηση project ομαδικού  
Δημιουργία φακέλου υλικού  
   
   
Σύνολο Μαθήματος 63
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

 

 • Υποχρεωτική γραπτή εξέταση-Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (75%)
 • Υποχρεωτική άσκηση πεδίου (25%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης

 

 • Aκρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (100%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τεκτονίδης Γεώργιος, Διδακτικές Σημειώσεις, ΠΤΔΕ,ΔΠΘ

Γαλλικά Ξένη Γλώσσα I


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΓΑΛΛΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

ΜΑ9. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη.

ΜΑ12. Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα στην σχολική τάξη

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Ομαδική εργασία

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Rencontres : Identité, domicile, métiers, nationalités / saluer, se présenter (partie I)
2.        Rencontres : Identité, domicile, métiers, nationalités / saluer, se présenter (partie II)
3.        Famille : portrait physique, portrait moral, animaux / présenter quelqu’un, faire des appréciations (partie I)
4.        Famille : portrait physique, portrait moral, animaux / présenter quelqu’un, faire des appréciations (partie II)
5.        Loisirs : Musique, sport, cinéma, télévision / parler de ses goûts et de ses préférences, proposer, inviter, accepter/refuser une invitation (partie I)
6.        Loisirs : Musique, sport, cinéma, télévision / parler de ses goûts et de ses préférences, proposer, inviter, accepter/refuser une invitation (partie II)

7.        Presse enfantine (éd. Milan Presse, Bayard jeunesse)

8.        Comptines, chansons et bricolages

9.        Elaboration d’un projet pédagogique

10.     Elaboration d’un projet pédagogique

11.     Elaboration d’un projet pédagogique

12.     Elaboration d’un projet pédagogique

13.   Présentation du projet

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Ναι

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project ομαδικού 46
Δημιουργία φακέλου υλικού 10
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Στη γαλλική γλώσσα / Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση

Τελική

·         Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 50%

·         Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 20%

·         Γραπτή Εργασία, 20%

Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (2%)

·         Δημόσια Παρουσίαση, 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Τίτλος :  ALORS ON JOUE !  12 jeux de société pour La didactique du FLE

Συγγραφείς : Mavromara-Lazaridou C. Schlemminger G.

Εκδόσεις : GUTENBERG     (2018)

 

Τίτλος :  PREPADELF A1, écrit oral, nouvelle édition

Συγγραφείς : Antoniadi, Manetti, Patrikiou

Εκδόσεις : TRAIT D’UNION      (2010)

 

Τίτλος : Ελληνογαλλικό γαλλοελληνικό λεξικό

Συγγραφέας :  Παντελοδήμος

Εκδόσεις : ΚΑΟΥΦΜΑΝ – Διάθεση : ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ

 

 

 

Πρώτες Βοήθειες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 2.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1)      κατανοούν θέματα πρώτων βοηθειών (MA1, MA15)

2)      αντιμετωπίζουν ατυχήματα στο χώρο της εργασίας τους (MA1, MA14)

3)      διαχειρίζονται θέματα που σχετίζονται µε τη βασική υποστήριξη της ζωής και την προνοσοκοµειακή υποστήριξη της ζωής στο τραύµα (MA1,MA14, MA15)

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση θεμάτων πρώτων βοηθειών.

·         Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

·         Ανάπτυξη ικανότητας λήψης αποφάσεων.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές των παιδαγωγικών τµηµάτων προκειμένου να τους ενηµερώσει πάνω σε θέµατα πρώτων βοηθειών και να τους καταστήσει ικανούς να αντιµετωπίζουν ατυχήµατα στο χώρο της εργασίας, κυρίως σε σχέση µε τους µαθητές τους. Παράλληλα, τους βοηθά στην αντιµετώπιση µε ψυχραιµία ατυχηµάτων στο σπίτι και στις διακοπές και τους διδάσκει τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προετοιµάσει τους φοιτητές, µέσα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, για τη σωστή αντιµετώπιση και διαχείριση θεµάτων που σχετίζονται µε τη βασική υποστήριξη της ζωής και την προνοσοκοµειακή υποστήριξη της ζωής στο τραύµα. Η εκπαίδευση θα έχει κατά βάση πρακτικό χαρακτήρα µε την εφαρµογή σχετικών αλγορίθµων και πρωτοκόλλων, θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια συγχρόνων προπλασµάτων που έχουν κατασκευαστεί γι’ αυτό το σκοπό και θα ολοκληρώνεται σε 13 τρίωρες θεµατικές ενότητες όπου η παρουσία των φοιτητών θα είναι υποχρεωτική. Επιπλέον ο/η φοιτητής-τρια παίρνει πιστοποίηση μέσω του Ε.Κ.Α.Β, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERC) αφού θα έχει παρακολουθήσει υποχρεωτική άσκηση πεδίου διάρκειας 5 ωρών.

1. τι είναι οι πρώτες βοήθειες.

2. φαρμακείο.

3 .τραύματα και  αιμορραγίες. ομιλία από τον πρόεδρο του συλλόγου αιμοδοτών.

4. εμφράγματα.(πως μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου).

5. BLS/AED καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση( καρπα). ( κοιλιακή μαρμαρυγή).

6. σπασμοί και επιληπτικές κρίσεις.

7. εγκεφαλικά επεισόδια.

8.  δαγκώματα φιδιών.

9. τροχαία ατυχήματα. Ομιλία από εκπρόσωπο της τροχαίας.

10. εγκαύματα.

11. λιποθυμία.

12. πυρετός.

13. διαταραχές αναπνευστικού συστήματος 1 και 2.

14. κράμπες-διαστρέμματα.

15. σεμινάριο καρπα σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint, βίντεο

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 8
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 16
Εκπόνηση project ομαδικού  
Δημιουργία φακέλου υλικού  
   
   
Σύνολο Μαθήματος 63
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Υποχρεωτική γραπτή εξέταση-Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (75%)
 • Υποχρεωτική άσκηση πεδίου (25%)

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Aκρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (100%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γκούρτσας, Ν.Β. (2013). Πρώτες Βοήθειες. Μύθοι και πραγματικότητα, Αθήνα:Δισιγμα.

St.John Ambulance,St.Andrew’s Ambulance, British Red Cross. (2010). Πρώτες βοήθειες: Οδηγός αντιμετώπισης ατυχημάτων στο σπίτι, την εργασία και τις διακοπές, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.