Μέλη ΕΕΠ


Μαρία Αμμάρι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Τηλ.: 25510 30107

Εσ. τηλ.: 77107

Εmail: mammari@pme.duth.gr

 

Μαριάννα Παυλίδου

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Τηλ.: 25510 30108

Εσ. τηλ.: 77108

Εmail: mpavlid@eled.duth.gr

Ιστοσελίδα: https://www.pavlidou-artgallery.gr/

 

Ευαγγελία Κοψαλίδου

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Γνωστικό αντικείμενο : Μουσική Παιδεία

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 25510 30108

Εσ. τηλ.: 77108

Email : ekopsali@eled.duth.gr

Ιστοσελίδα : https://www.linkedin.com/in/evangelia-kopsalidou-89058b87/

Βιογραφικό_CV_Gr