Μέλη ΕΕΠ


Ευαγγελία Κοψαλίδου

τηλ.: 25510 30107, 25510 30108, 6936279363
εσ. τηλ.: 77107

email:  ekopsali@eled.duth.gr, aerikop7@otenet.gr
Ιστοσελίδα: https://duth.academia.edu/EvangeliaKopsalidou, https://www.linkedin.com/in/evangelia-kopsalidou-89058b87/

Μαριάννα Παυλίδου

τηλ.: 25510 30108
εσ. τηλ.: 77108

 

Αικατερίνη Μαυρομαρά

τηλ.: 
εσ. τηλ.: 

 

Ελένη Πανίδου

τηλ.: 
εσ. τηλ.:
email: 

 

Μαρία Αμμάρι

τηλ.: 
εσ. τηλ.: 
email: