Διάλεξη :Μετανάστευση, προσφυγικό και επιπολιτισμοποίηση_ Σταυροδρόμια και κριτικοί αναστοχασμοί


Σας προσκαλούμε την επόμενη Τετάρτη 8 Ιουνίου, 7-9 το βράδυ, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, στη διάλεξη του αναπληρωτή καθηγητή ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ, Αντώνη Σαπουντζή, ο οποίος θα αναπτύξει ένα πολύ επίκαιρο και διαχρονικό θέμα, που αφορά την μετανάστευση και την προσφυγιά.

“Οι μετακινήσεις πληθυσμών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Η κοινωνικο-ψυχολογική έρευνα έχει προσπαθήσει να εξετάσει τι συμβαίνει όταν άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα έρχονται σε επαφή. Στη συνάντηση αυτή θα εξετάσουμε κάποιες βασικές έννοιες αυτής της ερευνητικής περιοχής, καθώς και συγκεκριμένα σχετικά ζητήματα που αφορούν την παρουσία πρσφύγων και μεταναστών στην χώρα μας. Βασική έννοια στην κοινωνική ψυχολογία που εξετάζει την πολιτισμική προσαρμογή, είναι η έννοια της επιπολιτισμοποίησης, η οποία αναφέρεται στις αλλαγές που βιώνουν οι πολιτισμικές ομάδες που έρχονται σε επαφή. Με βάση αυτόν τον άξονα, θα εξετάσουμε τα ζητήματα που θέτει η έρευνα για τη μετανάστευση, σχετικά με τον πολιτισμικό πλουραλισμό”.