Όνομα/Name: XII. Μάρκος Άγγελος / Markos Angelos
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ASSOCIATE PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / DEPT. OF PRIMARY EDUCATION
Ειδικότητα/Specialties: Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες / Data Analysis in the Social Sciences / ΦΕΚ 90/03,02,2020
Τηλέφωνο/Phone: +30 25510 30118 εσ. 77118
Ιστοσελίδα: http://www.amarkos.gr

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ελληνικά | English

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
4E8 4E8 Εισαγωγή στη Στατιστική 5 Κανένα
8Ε2 8Ε2 Μέτρηση στην Εκπαίδευση 5 Κανένα
6Ε30 6Ε30 Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων 5 Κανένα
7Υ5 7Υ5 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων 5 Κανένα