Μέλη ΕΔΙΠ


Βασιλική Βασιλούδη

Tηλ.: 25510 30037
Eσ. τηλ.: 77037

 

Άννα Κλώθου 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τηλ.: 25510 30036
Εσ. τηλ.: 77036

Βιογραφικό σημείωμα

 

Θεοδώρα Μπουμπόναρη

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τηλ.: 25510 30027
Εσ. τηλ.: 77027

 Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

 

 

Αρχοντία Φουτσιτζή

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Tηλ.: 25510 30102
Eσ. τηλ.: 77102

 

 

Σοφία Χατζηλεοντιάδου

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Tηλ.: 25510 30103
Eσ. τηλ.: 77103