Μέλη ΕΔΙΠ


Θεοδώρα Μπουμπόναρη

τηλ.: 25510 30027
εσ. τηλ.: 77027

 

Σοφία Χατζηλεοντιάδου

τηλ.: 25510 30079
εσ. τηλ.: 77079

 

Βασιλική Βασιλούδη

τηλ.: 25510 30037
εσ. τηλ.: 77037

 

Κλώθου Άννα

τηλ.: 25510 30103
εσ. τηλ.: 77103

 

Αρχοντία Φουτσιτζή

τηλ.: 25510 30102
εσ. τηλ.: 77102