Μέλη ΕΔΙΠ


Θεοδώρα Μπουμπόναρη

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
τηλ.: 25510 30027
εσ. τηλ.: 77027

 

Σοφία Χατζηλεοντιάδου

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
τηλ.: 25510 30103
εσ. τηλ.: 77103

 

Βασιλική Βασιλούδη

τηλ.: 25510 30037
εσ. τηλ.: 77037

 

Κλώθου Άννα

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
τηλ.: 25510 30036
εσ. τηλ.: 77036
Βιογραφικό:

 

Αρχοντία Φουτσιτζή

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
τηλ.: 25510 30102
εσ. τηλ.: 77102