Ερευνητικά Προγράμματα


Στο Τμήμα υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα παρέμβασης που χρηματοδοτούνται κυρίως από Εθνικούς και Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα από αυτά τα προγράμματα, που είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

 1. TeachBlue_An innovative Marine and Ocean Literacy Toolkit for early childhood teachers in the frames of the 14SDG– Θεόδωρος Κεβρεκίδης
 2. «Εξάπλωση του χωροκατακτητικού ξένου είδους (ΧΞΕ) Callinectessapidus(μπλε καβούρι) στις ελληνικές θάλασσες: Πληθυσμιακή μελέτη, οικολογικές επιπτώσεις και διαχειριστικό σχέδιο ελέγχου και εμπορικής εκμετάλλευσης των πληθυσμών του» (https://bluecrab.eled.duth.gr/projectfiles/)-Θεόδωρος Κεβρεκίδης
 3. Εμπλέκοντας μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Θάλασσας» (https://bluenodes.eled.duth.gr/)- Θεόδωρος Κεβρεκίδης
 4. Adaptive Learning in Statistics (ALEAS)   Άγγελος Μάρκος
 5. Ροδόπη_ γέφυρα πολιτισμών-Γεράσιμος Κέκκερης
 6. Θράκη Κύπρος Αιγαίο Υποπρόγραμμα _Παραδοσιακοί Φούρνοι και Ζυμώματα -Γεράσιμος Κέκκερης
 7. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – Γεράσιμος Κέκκερης
 8. Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης- Γεράσιμος Κέκκερης
 9. Θράκη_ η Γη του Ορφέα– Γεράσιμος Κέκκερης
 10. Θαλής_Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα_ σύλλογοι δίκτυα κοιν παρέμβασης και συλ. υποκειμενικότητες– Βασιλική Θεοδώρου
 11. Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κι εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια καιΔευτεροβάθμια εκπαίδευσηΣυγγραφή διδακτικών βιβλίων και δημιουργία υποστηρικτικού υλικού_ Γεωμορφολογικός και Πολιτικός Χάρτης Ελλάδος -Αγγελική Ρόκκα
 12. Ευρυδίκη-Θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών -Ελένη Ταρατόρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη, Πέλα Στραβάκου
 13. Προοπτικές εξέλιξης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Αθανάσιος Καραφύλλης