Ερευνητικά Προγράμματα


  1. Adaptive Learning in Statistics (ALEAS)   Άγγελος Μάρκος
  2. Ροδόπη_ γέφυρα πολιτισμών-Γεράσιμος Κέκκερης
  3. Θράκη Κύπρος Αιγαίο Υποπρόγραμμα _Παραδοσιακοί Φούρνοι και Ζυμώματα -Γεράσιμος Κέκκερης
  4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – Γεράσιμος Κέκκερης
  5. Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης- Γεράσιμος Κέκκερης
  6. Θράκη_ η Γη του Ορφέα– Γεράσιμος Κέκκερης
  7. Θαλής_Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα_ σύλλογοι δίκτυα κοιν παρέμβασης και συλ. υποκειμενικότητες– Βασιλική Θεοδώρου
  8. Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κι εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια καιΔευτεροβάθμια εκπαίδευσηΣυγγραφή διδακτικών βιβλίων και δημιουργία υποστηρικτικού υλικού_ Γεωμορφολογικός και Πολιτικός Χάρτης Ελλάδος -Αγγελική Ρόκκα
  9. Ευρυδίκη-Θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών -Ελένη Ταρατόρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη, Πέλα Στραβάκου