Υποψήφιοι Διδάκτορες


ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛΛ (ΤΕΕ)-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΡΦΟ/-Η ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Ο ΑΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧOΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η συμβολή των Ελλήνων καταγωγής από Ανατολική Ρωμυλία στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας με έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό τον 20ο και 21ο αιώνα.
Ελλάδα-και-Ευρωπαϊκή-Ένωση-20ος-21ος-αιώνας_Οι-επιπτώσεις-της-κοινωνικής-αλλαγής-στις-στάσεις-και-στους-θεσμούς
Η συμβολή των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας με έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό (20ός-21ος αιώνας)
ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ – Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Λ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1974-2015)
Πολιτικές, πρακτικές και δίκτυα κοινωνικής πρόνοιας στην περιοχή της Ροδόπης την περίοδο 1945-1952
Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1920-40
ΟΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:Σχεδίαση Υλοποίηση και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων με Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Λογισμικό_
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950
Επιχειρηματολογία μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φαινόμενο της εξάτμισης
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Εικαστική Αγωγή με χρήση ΤΠΕ για μαθητές έως 8 ετών
Πρόσληψη και ιδεολογική χρήση της ελληνικής αρχαιότητας από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στηνπροώθηση και ανάπτυξη ελληνομάθειας νηπίων που φοιτούν σε πολυπολιτισμικά νηπιαγωγεία της Θράκης.
Η μεταφορική ικανότητα στον γραπτό λόγο ατόμων που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ